Provoz a organizace školy

Čas  
7:00 Škola se odemyká
7:10 Žáci vstupují do školy

Dopolední vyučování

Hodina Začátek Konec
1. 07:30 08:15
2. 08:25 09:10
3. 09:30 10:15
4. 10:25 11:10
5. 11:20 12:05
6. 12:15 13:00

Odpolední vyučování

Hodina Začátek Konec
1. 13:45 14:30
2. 14:35 15:20

Školní družina

Začátek Konec  
06:30 07:15 Ranní družina
11:10 13:35 Odjíždějící v 13:50
11:10 16:00 Ostatní

Organizace školy 2023/2024

Funkce Jméno
ředitel školy Mgr. Lubor Durda
zástupce ředitele školy Mgr. Nataša Polláková
výchovný poradce Mgr. Nataša Polláková
školní metodik prevence Mgr. Ilona Smetanová
metodik environmentální výchovy Dagmar Hromadová
dopravní výchova Mgr. Marcela Brabencová
Ing. Jan Mareš
ochrana člověka za mimořádných událostí Mgr. Marcela Brabencová
Ing. Jan Mareš
školní kronikář Dagmar Větříčková
správa programu Bakaláři Mgr. Lubor Durda
školní zdravotník Mgr. Marcela Brabencová
bezpečnostní a požární technik Miloš Zajac
propagace školy na veřejnosti
(články do novin, Zpravodaje)
Vedení školy + vyučující ČJ
webové stránky školy Mgr. Lubor Durda

 

Přidělení tříd

Jméno Funkce
Mgr. Marcela Brabencová třídnictví 1. r.
Mgr. Kateřina Ganzwohlová třídnictví 2. a 3. r.
Mgr. Bohumíra Svobodová třídnictví 4. a 5. r.
Ing. Eliška Vybíralová třídnictví 6. r.
Mgr. Ilona Smetanová třídnictví 7. r.
Ing. Jan Mareš třídnictví 8. r.
Diana Melínová třídnictví 9. r.
Ivo Rakušan DiS. bez třídnictví
Mgr. Ivana Žlabová bez třídnictví
Jan Frýdek školní družina I
Zuzana Zerzová školní družina II
Anna Čadková asistent pedagoga
Dagmar Větříčková asistent pedagoga
Zuzana Zerzová asistent pedagoga

Organizace školního roku 2023/2024

Událost Datum
Volné dny a státní svátky 28. září (čtvrtek) – Státní svátek
26. října (čtvrtek) a 27. října (pátek) - podzimní prázdniny
28. října (sobota) - Státní svátek
17. listopadu (pátek) – Státní svátek
29. března (pátek) – Velký pátek
1. května (středa), 8. května (středa) - Státní svátek
Vánoční prázdniny od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. ledna 2024
/vyučování končí v pátek 22. 12., začíná ve středu 3. ledna 2024
I. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny od pondělí 5. února do neděle 11. února 2024
Velikonoční prázdniny od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna 2024
II. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2024,
nový školní rok 2024/ 2025 začne v pondělí 2. září 2024
Třídní schůzky čtvrtek 23. listopadu 2023 (I. stupeň 16.30, II. stupeň 16.30)
čtvrtek 25. dubna 2024 (I. stupeň 16.30, II. stupeň 16.30)
Zápis do 1. ročníku ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 15:30 – 18:00 hod., náhradní termín lze domluvit do 30. dubna 2024
Bakaláři
Jídelníček
Dokumenty
Bonus

Poslední fotogalerie

Publicita a dotace

Původní web

Staré webové stránky platné do ledna 2024 naleznete zde.